Συμπλήρωσε τη Φόρμα

Στοιχεία Κατανάλωσης

Υπάρχει λάθος στο τύπο ρεύματος
Υπάρχει λάθος στη συμφωνημένη ισχύς παροχής
Υπάρχει λάθος στην ημερήσια κατανάλωση
Υπάρχει λάθος στη νυχτερινή κατανάλωση
Υπάρχει λάθος στο Τ.Κ
Υπάρχει λάθος στο email